16 Tháng Bảy 2018
NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học tại Bộ môn gồm hai hướng chính: Vật lý Thiên văn và Vật lý plasma. Các công trình nghiên cứu của Bộ môn được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín như The Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, The Astrophysical Journal Letters, MNRAS Letters, Physical Review E, ...

Vật lý Thiên văn:

Nghiên cứu trong lĩnh vực thiên văn bao gồm:

  • Sao có khối lượng thấp, Sự hình thành của sao lùn nâu
  • Đo vị trí, chuyển động bức xạ cũng như quang phổ của các sao nhẹ và sao lùn nâu.
  • Hệ đôi sao nhẹ và sao lùn nâu
  • Hoạt động từ trường bên trong sao lùn lạnh
  • Đo từ trường bên trong các ngôi sao nhẹ
  • Đĩa tiền hành tinh xung quanh sao lùn lạnh

Phản ứng hạt nhân nhiệt hạch trong Kết cấu sao mật độ cao

Trong các môi trường cực kỳ đậm đặc như sao lùn trắng và sao neutron, độ gia tăng phản ứng nhiệt hạch giữa các hạt nhân có năng lượng cao được đánh giá bằng việc tính toán các hiệu ứng màn chắn của các hạt nhân lân cận.

Vật lý Nguyên tử trong thể Plasma đậm đặc

Trong các plasma có mật độ cao, cấu trúc nguyên tử bị nhiễu loạn; có thể quan sát các thể tựa như phân tử (quasimolecule) đang hình thành và nghiên cứu hình dạng những vạch phổ của chúng.

spacer
dummy