Tìm kiếm

Tin Tức
Hiệu trưởng đại học nêu thách thức của Cách mạng 4.0 với cuộc sống (16/01/2018)
Read more
Bình Thuận: Thông tin chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0” (28/10/2017)
Read more
Tỉnh ủy An Giang: Cập nhật thông tin về cuộc “Cách mạng công nghiệp 4.0” cho cán bộ chủ chốt (27/10/2017)
Read more

Sản phẩm

Công nghệ Chế biến Tiêu trắng bằng Phương pháp enzyme.

Giới thiệu:

Công nghệ chế biến tiêu trắng bằng phương pháp enzym, rút ngắn thời gian chế biến và giúp năng suất tăng cao, thành quả nghiên cứu của TS Lê Hồng Phú, đã được chuyển giao cho công ty Vinacafe Sơn Thành.

Xem Thêm


Mô hình Du lịch Cộng đồng trên Địa bàn huyện Kon Plong.

Giới thiệu:

Mô hình du lịch công động được tư vấn cho khu du lịch được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam. Mô hình trên TS. Mai Ngọc Khương nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo địa phương với mục tiêu vực dậy ngành du lịch nơi đây.

Xem Thêm


Xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi cung ứng cho các sản phẩm sứ lạnh ở Kon Plong - Kon Tum.

Giới thiệu:

Mô hình xây dựng và phát triển thương hiệu kết quả hiệu quả với chiến lược quản trị chuỗi cung ứng và tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm ở Kon Plong - Kon Tum. Chiến lược và mô hình được nghiên cứu, xây dựng và phát triển bởi PGS. TS. Hồ Thanh Phong, TS. Hồ Nhựt Quang và nhóm nghiên cứu với mục tiêu tăng sức cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm đặc thù của Kon Plong - Kon Tum.

Xem Thêm


Hệ thống giám sát cảnh báo cháy rừng thời gian thực

Giới thiệu:

Hệ thống giám sát cảnh báo cháy rừng thời gian thực ứng dụng công nghệ mạng cảm biến không dây do chủ nhiệm đề tài ThS. Võ Minh Thạnh - Chuyên gia của khoa Điện tử Viễn thông phát triển. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã phát triển hệ thống để ứng dụng ở huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum.

Xem Thêm


Hệ thống cảnh báo sớm lũ quét

Giới thiệu:

Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét trên địa bàn huyện Đăk Hà do chủ nhiệm đề tài TS. Võ Tấn Phước - Chuyên gia của khoa Điện tử Viễn thông phát triển. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã phát triển hệ thống để ứng dụng ở huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum.

Xem Thêm


Thông báo Đào tạo Ngắn hạn

Đối Tác