Tuyển sinh sau đại học năm 2018

Ngày thi: 20, 21/10/2018 

Hạn chót nộp hồ sơ:

§  Học BSKT: Trước 16/08/2018

§  Không học BSKT: Trước 01/10/2018 (BSKT: Bổ sung kiến thức) 

Mẫu hồ sơ: download tại đây

Thạc sĩ các ngành:

§  Công nghệ Sinh học

§  Công nghệ Thực phẩm

§  Kỹ thuật Điện tử

§  Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

§  Kỹ thuật Y sinh

§  Quản lý Công

§  Quản lý Công nghệ Thông tin

§  Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ các ngành:

§  Công nghệ Sinh học

§  Quản trị Kinh doanh

§  Quản trị Kinh doanh (CTLK 2 bằng do ĐH Quốc tế và ĐH Swinburne, Úc cấp bằng) - đào tạo ít nhất 1 năm tại ĐH Swinburne 

Học bổng:

Nghiên cứu sinh và học viên được miễn học phí cho toàn khóa học tại trường ĐHQT (không bao gồm khóa Tiếng Anh Bridging program)  theo một trong ba mức sau:

§  Học bổng mức 1: miễn 100% học phí toàn khóa học;

§  Học bổng mức 2: miễn 50% học phí toàn khóa học;

§  Học bổng mức 3: miễn 25% học phí toàn khóa học.

Thông tin liên lạc:
+ Chương trình Thạc sĩ Quản lý công và liên kết: Cô Nguyễn Việt Thanh Giang - Email: nvtgiang@hcmiu.edu.vn - Sdt: (028) 37244270 - 3209
+ Các chương trình Thạc sĩ khác: Cô Nguyễn Hồng Minh - Email: nhminh@hcmiu.edu.vn - Sdt: (028) 37244270 - 3120
+ Chương trình Tiến sĩ: Thầy Lại Trần Thanh Sơn - Email: lttson@hcmiu.edu.vn - Sdt: (028) 37244270 - 3209

Đối tác