Thứ Tư, 15/02/2017

Chương trình Phát triển nguồn Nhân lực Toàn cầu trong Khoa học và Công nghệ tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (TUAT)

Trong năm 2017, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (TUAT) nhận được sự hỗ trợ từ học bổng JASSO cho sinh viên trao đổi tham gia thực tập ngắn hạn. TUAT sẽ nhận 01 học sinh từ trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tham gia chương trình thực tập hè.

Sinh viên có thể tham gia các lớp học thuộc Bộ môn Khoa học Máy tính và Thông tin, phù hợp với sở thích của sinh viên. Sinh viên sẽ được tham gia các lớp học cùng sinh viên Nhật Bản và các sinh viên quốc tế khác.

Thời lượng: 90 ngày (tháng 6 – tháng 8)

Yêu cầu:

·Sinh viên năm 3 và 4;

·Có hứng thú trong việc viết bài luận bằng tiếng Anh;

·Quan tâm đến chương trình sau đại học của TUAT (có hỗ trợ học bổng) sau khi kết thúc chương trình.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận được một giấy chứng nhận (với điều kiện tham gia 85-95% các lớp học của chương trình).

Nộp hồ sơ:

·Hoàn thành hồ sơ (link tải hồ sơ)

·Bảng điểm (thang 100)

·Bảng photo hộ chiếu (trang thông tin cá nhân)

·Thư giới thiệu từ giảng viên

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế (Phòng A2. 604) trước ngày 22 tháng 02 năm 2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng gửi email về studentexchange@hcmiu.edu.vn hoặc gọi (08) 3724-4270 ext 3617.

[Trờ về]

Tin khác
Học bổng Chính phủ Hàn Quốc 2017 dành cho chương trình Sau đại học tại Đại học Seoul, Hàn Quốc (10/02)
Học bổng chương trình Hè 2017 tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc (19/01)
HUSTEP – Chương trình trao đổi ngắn hạn của trường đại học Hokkaido (05/01)
Chương trình SAS, SRS 2017-2018 tại trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản (05/01)
Chương trình mùa xuân "Walking along the Path of Japan’s Modern History, Culture & Heritage, and Contemporary Society" (22/12)
Chương trình Trải nghiệm Khoa học SKKU-VNU (07/12)
Học bổng trao đổi sinh viên & giảng viên gLink 2017 (02/12)
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản năm 2017 (02/12)
Khóa học Thực nghiệm về Công nghệ Sinh học trong Dược, Đại học Tsukuba, Nhật Bản (02/12)
Chương trình Học bổng Giao lưu Quốc tế KFAS, Hàn Quốc (22/11)

Đối tác