Hội thảo Quốc tế Khoa học và Công nghệ Không gian (08/12/2017)
Trường ĐHQT chính thức tổ chức kì thi kiểm tra năng lực năm 2017 (14/04/2017)
Ngày hội mở và Thông tin tuyển sinh 2017 (12/03/2017)

Đối tác