Tìm kiếm

IU Canteen Menu

Ban quản lý Canteen xin thông báo kế hoạch tạm ngừng kinh doanh của quầy Big U như sau:

Quầy Big U xin tạm ngừng kinh doanh trong thời gian một ngày (ngày 21/01/2017). Ngày 6/2/2017 quầy

sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

  Kính mong Quý Thầy Cô, cán bộ nhân viên và các em sinh viên quan tâm ủng hộ.

 Trân trọng.