Tìm kiếm

Sản phẩm

Công nghệ Chế biến Tiêu trắng bằng Phương pháp enzyme.

Giới thiệu:

Công nghệ chế biến tiêu trắng bằng phương pháp enzym, rút ngắn thời gian chế biến và giúp năng suất tăng cao, thành quả nghiên cứu của TS Lê Hồng Phú, đã được chuyển giao cho công ty Vinacafe Sơn Thành.

Xem Thêm


Mô hình Du lịch Cộng đồng trên Địa bàn huyện Kon Plong.

Giới thiệu:

Mô hình du lịch công động được tư vấn cho khu du lịch được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam. Mô hình trên TS. Mai Ngọc Khương nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo địa phương với mục tiêu vực dậy ngành du lịch nơi đây.

Xem Thêm


Thông báo Đào tạo Ngắn hạn

Đối Tác