Thư viện ảnh
BA
MBA
Online : 8
Lượt truy cập : 1107902
Lịch học tập sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2013-2014

Lịch học tập sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2013-2014 từ ngày 04/09/2013 đến ngày 07/09/2013.

Xem chi tiết: Political training schedule in early academic year 2013-2014 (Sep 4th - Sep 7th 2013)

Political training schedule academic year 2013-2014 (For second option registration students)

Political training schedule for students intake 2011,2012 academic year 2013-2014


Bình luận của bạn
Đăng ký chuyên ngành 2015
THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
THÔNG BÁO CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2012
Tuyển sinh Thạc sỹ Khoa Học Lãnh Đạo 2014
Master of science in leadership 2014
Thông tin tuyển thực tập Công ty Nhân đôi
Quyết định v/v đình chỉ học tập, học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thông báo: Xử lý đình chỉ học tập học kỳ 1, năm học 2013-2014
Lịch thi cuồi kỳ, học kỳ 1, 2013-2014
Thông báo: Lễ 10 năm thành lập trường và khánh thành Tòa nhà KLH 2
Lịch học IE1, IE2, IE3, IE4 2013-2014
Danh sách sinh viên nợ học phí 18112013
International University – School of Business
Theo chúng tôi trên