Thứ Ba, 05/08/2014

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015.

Quý Khoa/Bộ môn quan tâm có thể gửi hồ sơ đăng kí dự thi về Phòng trước thứ Hai ngày 22/12/2014.

Thông tin cụ thể xem ở đây:

http://www.vifotec.com.vn/th-l-hi-thi-sang-to-k-thut-toan-quc.html

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

  1. Phiếu đăng kí dự thi năm 2014-2015.
  2. Bản tóm tắt đề tài/giải pháp
  3. Bản mô tả đề tài/giải pháp
  4. Các tài liệu minh họa khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: CV Đống Quang Vinh. Email: vinhdq@hcmiu.edu.vn

Trân trọng thông báo,

Phòng Quản lý Khoa học

[Trờ về]

Tin khác
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác