Thứ Hai, 28/07/2014

Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015

Phòng QLKH trân trọng thông báo về việc sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015.

Quý Thầy Cô quan tâm có thể gởi hồ sơ  về Phòng QLKH trước thứ Hai ngày 11/08/2014

(website: sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015)

Người liên hệ: Lê Quang Vinh (email: lqvinh@hcmiu.edu.vn - ext: 3855).

[Trờ về]

Tin khác
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác