Thứ Năm, 19/06/2014

Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo về buổi bảo vệ đánh giá giữa kỳ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất tiêu sọ”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Hồng Phú, Khoa Công nghệ Sinh học.  

Thời gian: 8:30 – 10:00, ngày 20/06/2013 (Sáng Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng A2.313, Tầng 3, Trường Đại học Quốc tế , Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

[Trờ về]

Tin khác
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác