Thứ Ba, 18/07/2017

Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 (12/7/2017)

Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 (12/7/2017): file đính kèm

[Trờ về]

Tin khác
Đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm 2015 (12/11)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (02/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Y sinh (25/05)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (11/05)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (26/11)
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015 (05/08)
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác