Thứ Hai, 25/05/2015

Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo về buổi bảo vệ đánh giá nghiệm thu đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano oxit sắt từ trong điều trị ung thư.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trương Đình Thảo, Bộ môn KTYS.    

Thời gian: 13:30 – 15:00, ngày 25/05/2015 (Chiều thứ Hai)  

Địa điểm: Phòng A2-707, Khu Phố 6, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM.

[Trờ về]

Tin khác
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (11/05)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (26/11)
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015 (05/08)
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác