Thứ Hai, 11/05/2015

Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo về buổi bảo vệ đánh giá nghiệm thu đề tài Quá Trình Kingman-Levy và ứng dụng.

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH Nguyễn Văn Thu, Bộ môn Toán.   

Thời gian: 08:30 – 10:00, ngày 12/05/2015 (Sáng thứ Ba)  

Địa điểm: Phòng A2-707

Khu Phố 6, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM.

[Trờ về]

Tin khác
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (26/11)
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015 (05/08)
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác