Enter Title
DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
TT Nội dung Lĩnh vực Thời gian tổ chức Cơ quan phối hợp
A Hội nghị/Hội thảo trong nước
1 Economic and Financial Effects of Free Trade Agreements Kinh tế - Tài chính 29-1-2016
2 Polyhedral, conical and convex least-squares problems Toán 29-1-2016 Université Paul Sabatier de Toulouse, Pháp
3 Các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn TP.HCM Giao thông 29-3-2016 Sở GTVT TP.HCM
4 Sự hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm ngành nhựa ở Việt Nam Chuỗi cung ứng 21-4-2016
5 5G Wireless Access Technologies, Iot, and Mobile Data Analytics: The Convergence of ICT Công nghệ thông tin 27-7-2016 INRS University of Quebec, Canada
6 An Analytic approach to Voronoi cells and diagrams Toán 1-11-2016 University of Alicante, Tây Ban Nha
B Hội nghị/Hội thảo quốc tế
1 Hội nghị Quốc tế về phát triển Kỹ thuật Y sinh ở Việt Nam lần thứ 6 Kỹ thuật Y sinh 27-29/6/2016
2 Asia Pacific Conference on Economic Dynnamic 2 Kinh tế 1-2/12/2016
C Các Hoạt động KHCN khác (Seminar, Tọa đàm, Triển lãm…)
1 Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Vai trò quản lý của Nhà nước tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương Quản trị Kinh doanh 26-4-2016
2 Modelling the mechanobiology of intracranial aneurysm evolution Kỹ thuật Y sinh 23-8-2016 University of Sheffield, Anh
3 Tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ sạt lở bờ sông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp phòng chống Môi trường 11-10-2016
Đối tác