Kiểm định chất lượng giáo dục

Đại học Quốc tế có 6 chương trình thuộc các khoa dưới đây đã đạt chuẩn AUN

Cẩm nang tuyển sinh Đại học 2016
Cẩm nang tuyển sinh Sau Đại học 2016
Đối tác